Cookies

Stora Ensos webbsajter använder kakor för att ge dig som användare den bästa upplevelsen. Du samtycker till att kakor används genom att du fortsätter att använda sajten. Du kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. För mer information om kakor, se vår policy om integritet och kakor.

Frågor och svar

Här hittar du svar på alla dina frågor om CLT. Härkomst, produktion, produkt och byggfysikaliska ämnen beskrivs kort och koncist.

 

Vem är Stora Enso?

Stora Enso är ett börsnoterat företag med 26 000 medarbetare i över 35 länder. De fyra affärsområdena omfattar Printing & Reading, Renewable Packaging, Biomaterials och Wood Products. Till den centraleuropeiska grenen av Wood Products hör åtta sågverk med ansluten vidarebearbetning: fyra i Österrike, två i Tjeckien liksom ett i Polen och ett i Tyskland.

 

Vad är CLT?

CLT betyder Cross Laminated Timber (korslimmat massivträ) och är en byggprodukt i massivt trä som tillverkas av minst tre skikt korsvis limmade enkelskiktskivor. Från och med fem skikt kan CLT även innehålla inre skikt (tvärskikt) utan limmad smalsida. För närvarande kan storlekar upp till 2,95 × 16 m produceras. CLT-massivträskivor består av flera lager och kan beroende på de statiska kraven fås i olika tjocklekar. CLT består av gran- eller tallvirke från hållbart skogsbruk.

 

Var produceras CLT?

CLT produceras i våra två fabriker i Ybbs an der Donau och Bad St. Leonhard.

 

Varifrån kommer träet som används vid produktionen av CLT?

Vi eftersträvar alltid att bearbeta inhemskt timmer. På grund av den inhemska timmersituationen använder vi oss dock ofta av importerat timmer (t.ex. från Slovenien eller Tjeckien). I dessa fall krävs dock, precis som för inhemskt timmer, en PEFC-certifiering.

 

Har CLT en PEFC-certifiering?

Ja, CLT kommer från hållbart skogsbruk och har en PEFC-certifiering.

 

Vad betyder PEFC?

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – är märkningen för trä- och pappersprodukter från ekologiskt ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk längs hela bearbetningskedjan. För kunderna är PEFC bekräftelsen på att köpet av en märkt produkt garanterar och understödjer miljöanpassat skogsbruk. Därmed säkerställs att produkten har kontrollerats utifrån de stränga kriterierna, från skogen ända fram till slutprodukten. Detta intyg utfärdas av Stora Enso och kontrolleras regelbundet av oberoende organ.

 

Vad kan man bygga med CLT?

CLT kan användas universellt. Från carportar, påbyggnad av våningsplan och utbyggnationer till kompletta enfamiljshus, radhuslängor och flervåningshus i trä är allt möjligt. Dessutom är produkten mycket lämplig för byggnation av industrihallar, livsmedelsaffärer, daghem och skolor. Även speciella byggnader som utsiktstorn och vindkraftverk har redan byggts och har bevisat sin styrka i praktiken.

 

Hur lång livslängd har ett CLT-hus?

Med rätt konstruktionssätt avseende byggfysik finns det ingen bestämd tidsgräns för livslängden. Om man tittar på exemplet med gamla bondgårdar byggda i trä ser man att en livslängd på flera 100 år inte är något sällsynt.

 

Vilken typ av lim används för CLT?

Ytlimningen görs med ett polyuretan-lim (PUR), precis som limningen av fingerskarvarna. För limningen av smalsidorna används ett EPI-lim. De lim vi använder är inte hälsovådliga, de är fria från formaldehyd och limmängderna är reducerade till ett absolut minimum under uppfyllande av de krav som ställs. Det leder till att CLT har en mycket låg limandel på 1 %.

 

Var kan jag köpa CLT?

CLT används av många företag som utför olika byggnationer. Fråga din arkitekt eller byggnadssnickare.