Cookies

Stora Ensos webbsajter använder kakor för att ge dig som användare den bästa upplevelsen. Du samtycker till att kakor används genom att du fortsätter att använda sajten. Du kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. För mer information om kakor, se vår policy om integritet och kakor.

CLT-massivträelement utmärker sig genom det stora brandmotståndet

CLT-massivträelement är betydligt brandsäkrare än vad man i allmänhet kan tro.
CLT från Stora Enso har en fukthalt på cirka 12 %. Om CLT utsätts för en brandpåfrestning och det därmed uppstår en energitillförsel, stiger materialets temperatur och det vatten som finns i materialet börjar avdunsta från ca 100 °C. Sönderdelningen av kemiska förbindelser som börjar ske vid 200–300 °C – varvid brännbara beståndsdelar i träet börjar röka och en förbränning med en flamma sker – kallas för pyrolys och fortskrider stegvist och en förkolningszon byggs upp bakom denna process. Detta kolskikt skapas av kolhaltiga rester efter pyrolysen och förbränns med glöd. Egenskaperna hos detta skikt – i synnerhet den låga densiteten och den höga permeabiliteten – verkar värmedämmande och skyddar i förhållande till det underliggande, oskadade träet.
Av den anledningen beror kolskiktets skyddande verkan på inre CLT-skikt som ännu inte har påverkats av branden, så att – till skillnad från stål- eller betongkonstruktioner – den massiva träkonstruktionen visserligen förkolnar, men pyrolysprocessen och träets beteende vid brandpåverkan kan beräknas och förutses.
Brandskyddsåtgärder – som exempelvis måste vidtas extra hos stålkonstruktioner – har byggmaterialet trä fått av naturen redan från början i form av pyrolysen och bildandet av ett kolskikt. Det ekologiska byggmaterialet har unika egenskaper vid brandpåverkan, vilka leder till att CLT-element har högt brandmotstånd. För att bekräfta detta påstående, har Stora Enso CLT testats av ackrediterade institut. Resultaten talar ett entydigt språk och verifierar det höga brandmotståndet hos CLT-komponenter.
Nedan finns våra klassificeringsrapporter redo för nedladdning. Resultaten av klassificeringsrapporterna liksom en detaljerad beskrivning av den analytiska dimensioneringen av kriterierna R, E och I finns komplett sammanfattade i dokumentet ”CLT dokumentation brandskydd”, vilken även finns på www.clt.info/media-downloads.

 

Klassificeringsrapporter – vägg

» Klassificering vägg REI 60

» Klassificering vägg REI 90

» Klassificering vägg REI 120

Klassificeringsrapporter – innertak

» Klassificering innertak REI 60

» Klassificering innertak REI 90

Brandskydd

» CLT dokumentation brandskydd