Cookies

Stora Ensos webbsajter använder kakor för att ge dig som användare den bästa upplevelsen. Du samtycker till att kakor används genom att du fortsätter att använda sajten. Du kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. För mer information om kakor, se vår policy om integritet och kakor.

Härkomst

Trä har fått en ökad betydelse som byggmaterial på ett sätt som för några år sedan inte ansågs vara möjligt. Byggteknisk forskning har lett till stora förbättringar avseende brand- och bullerskydd, materialutveckling och datorstöda beräknings- och tillverkningsfunktioner möjliggör helt nya gestaltningsformer. I Österrike uppgår skogsarealen till mer än 48 % av den totala ytan, varvid gran med en andel på 60 % både är det viktigaste trädslaget och det dominerande bygg- och konstruktionsträmaterialet. CLT tillverkas av PEFC-certifierat barrträ från hållbart brukade skogar och kontrollerade källor. Ett PEFC-certifikat säkerställer att CLT produceras enligt de högsta ekologiska, sociala och etiska standarderna.

 

Dokument:

» PEFC

» ISO 14001