Cookies

Webové stránky společnosti Stora Enso využívají soubory cookies s cílem poskytnutí co nejlepšího komfortu pro uživatele. Používáním stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Nastavení vašeho prohlížeče můžete kdykoliv změnit. Další informace o cookies najdete v našich osobních údajích a souborech týkajících se politiky cookies.

Všechno k tématu statika

Panely CLT se vyznačují nesmírnou statickou zatížitelností a otevírají tak nové dimenze pro dřevěnou architekturu a design. Kladením jednotlivých vrstev vždy napříč k předchozí vrstvě je umožněn přenos svislé i vodorovné zátěže. Ten byl doposud vyhrazen pouze železobetonovým konstrukcím. Velkou výhodou je flexibilita a jednoduchost při vytváření interiérů a možnost použití stropních segmentů s menší tloušťkou. Pomocí panelů CLT lze optimálně realizovat převislé konstrukce nebo konstrukce spočívající na opěrných bodech. Kromě toho se panely CLT vyznačují vysokou nosností, jelikož se díky příčným vrstvám nosná šířka zpravidla rovná celkové šířce panelu. Vynikající tuhostní vlastnosti panelů CLT přispívají k optimálnímu ztužení celého objektu.

 

Statické výpočty konstrukcí z CLT

Vzhledem k tomu, že se panely CLT skládají z podélných a příčných vrstev lamel, liší se výpočty elementů z CLT oproti homogennímu masivnímu dřevu nebo oproti lepeným vrstveným hranolům. K usnadnění předběžných statických výpočtů slouží níže uvedené tabulky a program pro statické výpočty, který lze najít v rubrice Download. Pro názornost uvádíme i několik konkrétních příkladů statických výpočtů.

» Calculatis by Stora Enso

 

Tabulky pro předběžné výpočty

Následující dokumenty PDF sestavila firma Stora Enso podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, informace v nich obsažené však nenahrazují statické výpočty pro každý konkrétní projekt. Veškeré informace obsažené v těchto dokumentech odpovídají současnému stavu technického vývoje, přesto v nich nelze vyloučit výskyt chyb. Firma Stora Enso neručí za jejich správnost a výslovně upozorňuje na to, že uživatelé těchto tabulek jsou povinni na vlastní odpovědnost ověřit správnost jednotlivých výpočtů. Analýzu statických vlastností běžných elementů z CLT lze provést variabilněji a s ohledem na specifické parametry plánovaného objektu pomocí našeho programu pro statické výpočty.

 

Stěna

» Stěna – vnitřní stěna

» Stěna – obvodová stěna

Stropy – nosník o jednom poli

» Stropy – nosník o jednom poli – vibrace

» Stropy – nosník o jednom poli – deformace

Stropy – nosník o dvou polích

» Stropy – nosník o dvou polích – vibrace

» Stropy – nosník o dvou polích – deformace