Cookies

Webové stránky společnosti Stora Enso využívají soubory cookies s cílem poskytnutí co nejlepšího komfortu pro uživatele. Používáním stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Nastavení vašeho prohlížeče můžete kdykoliv změnit. Další informace o cookies najdete v našich osobních údajích a souborech týkajících se politiky cookies.

Elementy z masivního dřeva CLT mají vynikající požární odolnost.

Elementy z masivního dřeva CLT ohnivzdornější, než se všeobecně předpokládá.
Panely CLT od firmy Stora Enso mají ca dvanáctiprocentní obsah vlhkosti. Je-li panel CLT vystaven ohni, čímž dojde k přísunu energie, stoupne jeho teplota a voda v něm obsažená se začne vypařovat při teplotě ca 100 °C. Rozklad chemických sloučenin, ke kterému dochází při teplotách 200–300 °C, se nazývá pyrolýza. Zplynováním hořlavých složek dřeva při ní dochází k hoření plamenem. Pyrolýza probíhá postupně a vytváří za sebou zuhelnatělou zónu. Ta sestává z uhlíkatých zbytků pyrolýzy, které hoří doutnáním. Zuhelnatělá vrstva působí především v důsledku své nízké hustoty a vysoké permeability jako tepelná izolace a ochrana spodnějších vrstev nepoškozeného dřeva.
Zuhelnatělá vrstva chrání nepoškozené vnitřní vrstvy CLT. Narozdíl od ocelové nebo betonové konstrukce sice masivní dřevěná konstrukce na povrchu zuhelnatí, avšak proces pyrolýzy a vlastnosti dřeva pod vlivem požáru jsou vypočitatelné a předvídatelné.
Protipožární opatření, která jsou nutná např. u ocelových konstrukcí, dala dřevu do vínku sama příroda právě v souvislosti s procesem pyrolýzy a vytváření zuhelnatělé vrstvy. Dřevo jakožto ekologický stavební materiál vyvíjí pod vlivem požáru jedinečné vlastnosti, které vedou k vysoké požární odolnosti panelů CLT. Tuto skutečnost dokládají výsledky testů, které nechala firma Stora Enso provést v akreditovaných ústavech. Tyto výsledky jednoznačně potvrzují vysokou požární odolnost všech stavebních komponent z CLT.
Zde jsou Vám k dispozici ke stáhnutí naše protokoly o klasifikaci požární odolnosti. Výsledky testování a detailní popis výpočtů kritérií REI (nosnost, celistvost konstrukce, tepelná izolace) jsou přehledně shrnuty v obsáhlém dokumentu „CLT – Dokumentace – požární ochrana“ , který lze stáhnout na www.clt.info/media-downloads.

 

Klasifikace stěna

» Klasifikace stěna REI 60

» Klasifikace stěna REI 90

» Klasifikace stěna REI 120

Klasifikace strop

» Klasifikace strop REI 60

» Klasifikace strop REI 90

Protipožární ochrana

» Požární bezpečnost CLT