Cookies

Webové stránky společnosti Stora Enso využívají soubory cookies s cílem poskytnutí co nejlepšího komfortu pro uživatele. Používáním stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Nastavení vašeho prohlížeče můžete kdykoliv změnit. Další informace o cookies najdete v našich osobních údajích a souborech týkajících se politiky cookies.

Otázky a odpovědi

Zde najdete stručné a výstižné odpovědi na všechny své otázky ohledně CLT, týkající se původu, výroby, produktu a stavebně fyzikálních témat.

 

Kdo je Stora Enso?

Stora Enso je v rámci celosvětového trhu přední dodavatel inovativních ekologických řešení v oblasti obalů, biomateriálů, dřevěných výrobků a papíru. Naším cílem je vyvíjet výrobky a služby na bázi dřeva a dalších obnovitelných materiálů a nahradit jimi neobnovitelné materiály. Náš podnik má pobočky ve více než 35 zemích a zaměstnává přibližně 26.000 pracovníků. V roce 2015 jsme dosáhli obratu ve výši 10 miliard eur. Akciemi firmy Stora Enso se obchoduje na burzách cenných papírů v Helsinkách a ve Stockholmu.

Výrobní divize Wood Products nabízí mnohostranná řešení na bázi dřeva pro účely výstavby a bydlení. Paleta našich výrobků pokrývá všechny oblasti urbánní výstavby a zahrnuje mimo jiné elementy z masívního dřeva, stavební moduly, dřevěné komponenty a pelety. Naše nabídka zahrnuje navíc široký výběr řeziva. Mezi naše zákazníky patří především stavební podniky, truhlářské závody, velkoobchodníci i maloobchodníci. Wood Products rozvíjí své aktivity v celosvětovém měřítku. V Evropě má přes 20 výrobních jednotek.

 

Co je CLT?

CLT je zkratka anglického Cross Laminated Timber, což znamená křížem lepené dřevo. Jedná se o stavební produkt z masivního dřeva, který se vyrábí ze tří nebo více křížem lepených jednovrstvých desek. Panely skládající se z pěti nebo více vrstev mohou obsahovat střední (příčné) vrstvy, v nichž nejsou lamely bočně slepeny. V současné době se panely CLT vyrábějí v rozměrech do 2,95 × 16,00 m a dodávají se v různých tloušťkách v závislosti na statických požadavcích. Panely CLT se vyrábějí ze smrkového nebo z borového dřeva pocházejícího z ekologicky obhospodařovaných lesů.

 

Kde se vyrábějí panely CLT?

Panely CLT se vyrábějí v našich dvou rakouských závodech Ybbs an der Donau und Bad St. Leonhard.

 

Odkud pochází dřevo, z něhož se vyrábějí panely CLT?

Snažíme se zpracovávat převážně domácí kulatinu. Vzhledem k situaci na rakouském trhu s kulatinou importujeme částečně kulatinu ze Slovinska a z České republiky. U importovaného dřeva platí stejně jako u domácího povinnost certifikátu PEFC.

 

Má CLT certifikát PEFC?

Ano, dřevo pro výrobu CLT pochází z ekologicky obhospodařovaných lesů a má certifikát PEFC.

 

Co znamená PEFC?

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes je označení výrobků ze dřeva a z papíru, jejichž výchozí surovina pochází z lesů obhospodařovaných podle stanovených ekologických, ekonomických a sociálních kritérií. Těmito kritérii se řídí i veškeré zpracovatelské řetězce. Pro naše zákazníky je PEFC potvrzením, že nákup takto označeného produktu podporuje ekologické lesnictví. Firma Stora Enso předkládá pravidelně doklady o dodržování přísných kritérií PEFC, na něž dohlížejí nezávislé instituce. Tato kontrola začíná v lese a končí u hotového výrobku.

 

Co lze stavět z panelů CLT?

Panely CLT jsou využitelné naprosto univerzálně, počínaje příštřešky na auta, nástavbami a přístavbami přes rodinné a řadové domky až po vícepodlažní obytné dřevostavby. Kromě toho je tento produkt vhodný pro stavbu průmyslových objektů, supermarktů, školek a škol. Pomocí tohoto materiálu byly realizovány i speciální stavby jako rozhledny nebo větrné elektrárny, které se v praxi velice dobře osvědčily.

 

Jaká je životnost domu z CLT?

Životnost správně projektované stavby je při respektování pravidel stavební fyziky neomezená. Roubená selská stavení jsou příkadem toho, že několikasetletá životnost není žádnou raritou.

 

Jaké lepidlo se používá u panelů CLT?

Křížové slepování jednovrstvých lamelových desek do panelů a podélné slepování lamel na klínové ozuby se provádí polyuretanovým lepidlem (PUR). K bočnímu slepování lamel do jednovrstvých lamelových desek se používá emulzní polymerové izokyanátové lepidlo (EPI). Tato lepidla jsou zdravotně nezávadná a neobsahují formaldehyd. Množství lepidla se redukuje na minimum nutné k dosažení požadovaných parametrů, díky čemuž podíl lepidla na celkovém produktu nepřesahuje 1%.

 

Kde lze zakoupit panely CLT?

Panely CLT nacházejí své uplatnění v mnoha stavebních firmách. Obraťte se prosím na svého architekta nebo tesaře.