Cookies

Webové stránky společnosti Stora Enso využívají soubory cookies s cílem poskytnutí co nejlepšího komfortu pro uživatele. Používáním stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Nastavení vašeho prohlížeče můžete kdykoliv změnit. Další informace o cookies najdete v našich osobních údajích a souborech týkajících se politiky cookies.

Dřevostavby redukují emise CO2

Stavět co nejšetrněji vzhledem k energii a ke zdrojům surovin je v zájmu nás všech. Dřeva je všude dost – je to přírodní a zdravý materiál, kterého nepřetržitě dorůstá víc, než se spotřebuje. Za dvě minuty u nás doroste tolik dřeva, kolik je třeba na stavbu jednoho dřevěného domu. Při svém růstu absorbuje každý strom z atmosféry oxid uhličitý. Tento skleníkový plyn zůstane v budovách z masivního dřeva vázán na stovky let. Zároveň dorůstají nové stromy a váží pomocí fotosyntézy další oxid uhličitý. V 1 m³ dřeva je uložena přibližně tuna CO2. Využití dřeva při stavbě budov tedy aktivně přispívá k redukci skleníkového efektu. Životnost dřevostaveb činí několik set let. Když doslouží, nezbyde po nich nezpracovatelný stavební odpad, ale čisté dřevo, které lze dále zpracovávat, ať už jako hodnotný materiál, nebo jako zdroj energie.

 

Dokumenty:

» Ekobilance od výzkumného ústavu Holzforschung Austria