Cookies

Webové stránky společnosti Stora Enso využívají soubory cookies s cílem poskytnutí co nejlepšího komfortu pro uživatele. Používáním stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Nastavení vašeho prohlížeče můžete kdykoliv změnit. Další informace o cookies najdete v našich osobních údajích a souborech týkajících se politiky cookies.

Building Solutions

CLT Rib panel by Stora Enso - Technical manual

The most important technical information - such as building physics, statics or technical details about CLT – are explained short and clear in this brochure. (Download)

 

 

Technická příručka CLT

Jsou zde krátce a stručně vysvětleny nejdůležitější technické informace - jako stavební fyzika, statika nebo technické detaily řešení CLT. (Stažení)

 

 

Firemní brožura

V naší firemní brožuře „Building Solutions“ najdete všeobecný přehled informací o vlastnostech dřeva jakožto stavební suroviny, o výhodách panelů CLT jakožto stavebního materiálu a o našich nejdůležitějších projektech. (Stažení)

 

 

Technická složka

Technická složka firmy Stora Enso obsahuje veškeré specifické parametry panelů CLT, konstrukční řešení spojů, stavebně fyzikální údaje o nejrůznějších strukturách panelů CLT a tabulky pro statické výpočty. Je východiskem pro technické zpracování a plánování objektů z panelů CLT z masivního dřeva. (Stažení)

 

 

Vícepodlažní stavby z křížem lepeného dřeva

Brožura pro projektanty vydaná výzkumným ústavem Holzforschung Austria podává podrobné informace o možnostech realizace vícepodlažních budov z křížem lepeného dřeva.

 

 

Stavby z křížem lepeného dřeva

Tato brožura byla vydána výzkumnou skupinou Holzleimbau e.V. a podává podrobné informace o stavbách z křížem lepeného dřeva.

 

 

Měření CLT – podklady pro statiku podle Euro kódů

Tato brožůra, kterou vydala “pro Holz Austria,” obsahuje veškeré informace týkající se způsobů měření CLT

 

 

Odolnost vícepodlažních budov z masivního dřeva vůči zemětřesení

Studie Technické univerzity Graz porovnává různé masivní konstrukce co do jejich odolnosti vůči zemětřesení.